Rådgiving

Vi hjelper våre kunder til å ta bedre beslutninger innen våre kjerneområder, HMS og kvalitet.

Vi observerer, kartlegger og analyserer, for å kunne forstå og på det grunnlaget foreslå tiltak som kan gi forbedringer.

 • Forbedringer som bidrar til /gjør at hverdagen blir sikrere, mer trivelig, og bedre.
 • Forbedringer som bidrar til /gjør at målene er innen rekkevidde, at virksomheten oppfyller et regelverk, eller begge deler.

Noen typiske områder:

 • HMS
 • Kvalitet
 • SHA
 • BHF
 • Analyser
 • Ytre miljø
 • Samsvarsvurderinger
 • Prosesskartlegging
 • Utvikling av prosesser og/eller dokumentasjon
 • Revisjoner
 • Fasilitering
 • Ledelsens gjennomgåelse

Noen typiske øvelser:

 • Bærekraft
 • Lønns-, arbeids- og boforhold
 • Sosial dumping
 • Arbeidslivskriminalitet
 • Menneskerettigheter
 • Aktsomhetsvurderinger
 • Personvern
 • Prosesskartlegging
 • Årsaksanalyser