Haakonsult

Før og etter hendelser

Ante et post

(fra latin: Før og etter)

I Haakonsult jobber vi forebyggende for å forhindre uønskede hendelser. Etter en hendelse bistår vi oppdragsgiver med å finne årsak, vise hvordan man kan lære av det inntrufne og hvordan man bli bedre.

Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester som forebygger, i form av rådgiving, kompetansebygging og risikohåndtering, samt undersøker i etterkant av en hendelse.

Hvem er vi

Teamet vårt er satt sammen av flere ressurser med lang erfaring og mye kompentanse innenfor ulike sektorer.

Våre kunder

Vi utfører tjenester for både små og store bedrifter, private og offentlige aktører, entreprenører og byggherrer. Flere har vi kontinuerlig oppdrag med.

Asker kommune
“Haakonsult AS holdt et kurs i Byggherreforskriften for alle våre prosjektledere for bygg- og anleggsprosjekt i november 2020. På grunn av covid-19 situasjonen ble kurset avholdt digitalt og fordelt på 2 halve dager med hjemmeoppgaver imellom. Kursholder har meget gode kunnskaper i Byggherreforskriften og formidlet innholdet på en klar og praktisk forståelig måte.

Kurset var interessant og nyttig og passet for både erfarne og litt ferskere prosjektleder. Bl.a. ble endringer i forskriften gjennomgått. Etter kurset fikk vi også god hjelp av Haakonsult til å oppdatere våre prosesser og maler i henhold til den reviderte versjonen av Byggherreforskriften.”

— Ingebjørg Gravlien, Prosjekt og utvikling – Asker kommune

Asker kommune
OBOS Block Watne
“Haakonsult AS holdt 40 timers HMS-kurs for 30 av våre funksjonærer. Det var et spennende og lærerrikt kurs, der temaene var gjort interessante og tilpasset vårt arbeid. Kursholderne hadde et ekstremt godt samspill og kommunikasjon med deltagerne, hvor de holdt kurs med oss og ikke bare for oss.”

— May Hultin, HMS-sjef – OBOS Block Watne

OBOS Block Watne
Eli Hanto Moen
“Haakonsult har gjennomført undersøkelser etter tre alvorlige nestenulykker i byggeprosjekter for oss. De går inn i hendelsene, intervjuer de involverte, gjør grundige årsaksanalyser og rapporterer på en fin og oversiktelig måte. Arbeidet deres har vært til god hjelp for oss i etterarbeidet etter disse hendelsene.”

— Prosjektansvarlig Ove Ågedal, HMS-sjef – Eli Hanto Moen

Eli Hanto Moen
Altera Infrastructure
“Vi er veldig godt fornøyd med Investigation kurset som Haakonsult gav oss. Det var interresant og lærerrikt med kursholdere som var meget engasjerte, forberedt og kunskapsrike.

De hadde satt opp et variert kurs og tilpasset til våre prosedyrer. Vi kan virkelig anbefale dem!”

— Einar Lundegard, HSE Manager – Altera Infrastructure Shuttle & Storage

Altera Infrastructure
Feiermesternes Landsforening
“Feiermesternes Landsforening (FLF) har utarbeidet bransjestandarder for feiere og brannforebyggere i Norge basert på en risikovurdering. Haakonsult AS, med sin kunnskap, erfaring og arbeidsmetoder, har vært til uvurderlig hjelp. Ved å bruke tverrfaglig kompetanse og inkludere personer med variert bakgrunn er det avdekket langt flere farer i arbeidet enn vi hadde kunnskap om på forhånd. Dette har resultert i et effektivt verktøy for å kunne forebygge arbeidsulykker.”

— Sigurd Giske, nestleder i styret for FLF og deltager i arbeidet

Feiermesternes Landsforening
previous arrow
next arrow