Undersøkelser

Vi hjelper våre kunder med å bli bedre på å ta ut læring fra alvorlige hendelser med stort tap eller tapspotensiale. Eller dersom det er gjengangere av visse typer hendelser. Noen kaller dette gransking av alvorlige ulykker og nestenulykker.

Arbeidstilsyn og politi er primært interessert i å det er forhold som skal rettsforfølges.

Vi er interessert i læringen, for å hindre gjentagelser.  

Noen typiske øvelser:

 • Mandat
 • Oppstart
 • Datainnsamling (befaringer, intervjuer, analyser av gjenstander, gjennomgåelse av dokumentasjon)
 • Analyse av årsaker (direkte, bakenforliggende og styring/organisatoriske)
 • Forslag til tiltak og evt læringsark og forslag til innføring av tiltakene

Noen typiske områder:

 • Arbeidsulykker
 • Utslipp
 • Brann
 • Trafikk
 • Geologi
 • Maskiner
 • Konstruksjoner
 • Materiell
 • Lønns-, arbeids- og boforhold
 • Sosial dumping