Risikohåndtering

Vi hjelper våre kunder med å bli bedre på å forstå hva risiko er og lære å håndtere denne.

Mangelfull risikovurdering er ofte en del av årsaksbildet når det skjer en hendelse med stort tap eller tapspotensiale. Kanskje fordi det oppfattes som vanskelig å risikovurdere, hva og hvordan.

Vi hjelper til med å forstå hva som er farer, risiko, usikkerhet, konsekvens og sannsynlighet som passer egen virksomhet, og hvordan gode tiltak med passende støttetiltak kan redusere risiko. Feilhandlinger er en viktig del av risikovurdering, og viser på hvordan det påvirker risikobildet og hvordan det kan håndteres.

Noen typiske øvelser:

 • Rådgiving
 • Kompetanseheving
 • Fasilitering
 • Workshops

Noen typiske områder:

 • Sikkerhet
 • Helse
 • Trivsel
 • Utslipp
 • Brann
 • Materiell
 • Drift
 • Omdømme
 • Aktomhetsvurderinger
 • Kvalitet