Kompetansebygging

Vi hjelper våre kunder med å bygge kompetanse innen våre kjerneområder, HMS og kvalitet, og spesielt innen de områdene vi også leverer tjenester, rådgiving, undersøkelser, risikohåndtering.

Noen typiske øvelser:

 • Kurs
 • Oppfriskning
 • Coaching
 • Kick-offs
 • Samlinger
 • Workshops

Noen typiske områder:

 • HMS 40-timers (2+2 dager med hjemmeoppgave)
 • HMS for ledere (1 og 2 dagers)
 • Byggherreforskriften (2+2, 2 eller 1 dag)
 • Risikovurderinger (2 eller 1 dag)
 • SJA (Sikker-jobb-analyser)
 • Årsaksanalyser (1 dag, eller 0,5+0,5 dager)
 • Undersøkelser, 2 eller 3 dager)
 • Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger (1 dag eller 0,5+0,5 dager)
 • ISO9001/ ISO14001/ ISO45001

  og andre kurs etter skreddersøm