Ressurser

Haakon Rud

Daglig leder, seniorkonsulent

Haakon er for det meste engasjert med kompetanseheving ifm HMS, HMS-ledelse og HMS-kultur, i form av kurs, både standard og skreddersydde, for verneombud, HMS-personell og ledergrupper, eller ifm samlinger eller oppstartsmøter. Han dekker også gjennomføring av risikovurderinger, inkludert Sikker-Jobb-Analyser, SHA/Byggherreforskriften, og sosial dumping.

Han leder ofte undersøkelse av hendelser med stort tap eller tapspotensiale, (gransking av ulykker) for å ta ut læringen og bruke dette i det forebyggende arbeidet, f.eks i kurs eller risikovurderinger.

Eric F. Ekern

seniorkonsulent

Eric er i bunn og grunn en teknolog med mange års erfaring fra ledelse og administrasjon. Han har ledet stab og støttefunksjoner i internasjonal telekommunikasjon og han er vant med å kunne fokusere på toppledelsens utfordringer. Eric er god på å utvikle strategier og implementer disse innenfor alle Haakonsult sine fagområder. Samtidig evner Eric å sette seg inn i de daglige utfordringene i en arbeidssituasjon, analysere disse og hjelpe ledelsen til å skape forbedring eller redusere risiko.

Christen M. Heiberg

seniorkonsulent

Christen har et konstant skarpt blikk for mulige forbedringer innen HMS og Kvalitet. Omfattende konsulent – og byggeplasserfaring kombinert med forståelse for styring av risiko innen begge områdene gjør ham til en viktig brikke i mange av Haakonsults oppdrag.

Thorbjørn K. Sand

seniorkonsulent

Thorbjørn har lang industrierfaring innen de fleste deler av verdikjeden innen mekaniske-, maritime-, offshore-, og metallurgiske prosjekter. Erfaringen spenner også over støttefunksjoner som produktutvikling, prosjektstyring, IT, QA/QC og HMS.

Gerd C. Husvik

seniorkonsulent

Gerd har lang erfaring fra store og små prosjekter i privat og offentlig virksomhet. Hennes kjerneområde er kvalitet, dvs hun er opptatt av å ha gode prosesser som gir riktige resultater. 

Spesialområder: Prosjektgjennomføring, Kvalitet, Kontrakt.