Om Haakonsult

Haakonsult ble etablert med oppstart første april 2018 av Haakon Rud. Senere har han fått følge av flere erfarne ressurser som er presentert under ressurser.

Vi leverer tjenester i det forebyggende  

Haakonsult har konsentrert seg om å levere HMS-tjenester før og etter alvorlige hendelser. Vi leverer også tjenester innen andre områder som ytre miljø, kvalitet, seriøsitet og samfunnsansvar. De vanligste tjenestene våre er kurs, undersøkelser (granskinger), risikovurderinger, rådgiving, revisjoner, fasilitering og utvikling av styrings- og ledelsessystemer, og HMS-sjef for hire. Disse tjenestene er presentert under tjenester.

Proaktivt før reaktivt, forebygge før konsekvenshåndtering, kollektivt før individuelt, og interessert i når det ikke går som det skal, f.eks ved alvorlige hendelser med stort tap eller tapspotensiale. Vi har undersøkt mange slike, og ser hva som skjer, finner årsakene, og ser hva som er de forebyggende tiltakene som skal hindre gjentagelsene. Denne kunnskapen tar vi også med oss i det forebyggede arbeidet, som kurs, risikovurderinger, revisjoner og annen rådgiving.

Vi har også tjenester som retter seg mot å forstå byggherreforskriften (BHF), med kurs og oppfølging.   

Vi er stolte av å kunne vise frem kundene våre, som alle utfører viktige samfunnsoppgaver, både offentlige og private. Kundene våre er vist under kunder.

Vi dekker mange bransjer og roller, som alle er spesielle. Men, vi ser til stadighet at de har mer til felles enn det mange tror.

Vi vil gjerne kunne fortsette å levere slike tjenester til fornøyde kunder, og fordi vi mener det er viktig samfunnsmessig, og vi trives med det.

Våre verdier

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vi vil fremsnakke og praktisere helsefremmende og sikker adferd, hele tiden, for å nå målet om null skader og yrkessykdommer, og et arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede.

Sosial ansvar

Vi arbeider i et godt, trygt, fritt, rettferdig, ikke-diskriminerende og stimulerende arbeidsmiljø iht anerkjente internasjonale standarder

Ytre miljø

Vi søker å forurense på et mulig minimum og null ukontrollert avfall.

Kvalitet

Vi leverer til fornøyde kunder som begeistret snakker om oss, og gir gjensalg og mersalg

Samfunnsansvar

Våre tjenester og gjennomføringen av disse er vårt bidrag til en bedre verden.